Metody rozliczania PIT-36

Każdy przedsiębiorca, który rozlicza PIT-36, a więc osiąga przychody z tytułu prowadzenia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, musi ostatecznie stanąć przed wyborem metody opodatkowania. Przede wszystkim, musi on zdecydować się, czy rozlicza się indywidualnie, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy też opodatkowuje się wspólnie z żoną. Każdy sposób rozliczania ma swoje plusy i minusy, jednak zazwyczaj jest to korzystne rozwiązanie.

Rozliczanie indywidualne czy wspólne z małżonkiem?

Metoda wspólnego opodatkowywania się z małżonkiem może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy w wyniku osiągania dużych dochodów, wkraczają w drugi próg podatkowy, to znaczy 32%. Jeśli takowy przedsiębiorca osiąga zbyt duże dochody, a jego małżonek nie pracuje, lub jego dochody są bardzo niskie, może okazać się, że poprzez wspólne opodatkowanie z małżonkiem, nie będziemy zmuszeni opłacać wyższy próg podatkowy. Fakt rozliczania się razem z małżonkiem zaznaczamy odhaczając właściwy kwadrat na deklaracji podatkowej PIT-36. Należy również pamiętać, że aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, oboje musimy spełniać wymogi uprawniające do takiej metody rozliczania.

Rozliczanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko, to w rozumieniu przepisów prawa osoba, pod której opieką znajdują się małoletnie dzieci (nawet jeśli osiągają one własny dochód) lub wychowująca dzieci otrzymujące rentę socjalną albo zasiłek pielęgnacyjny lub wychowująca dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują na uczelniach wyższych, a nie osiągnęły dochodów przewyższających próg 3089 zł rocznie. Musi to również być osoba będąca panną ( lub kawalerem), wdową (lub wdowcem), rozwódką (lub rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,albo osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.