Przerzutniki bistabilne są elementami pamięciowymi. Tutaj zajmiemy się sposobami wyzwalania przerzutników bistabilnych i ich zastosowaniami.

Rozróżniamy dwa sposoby wyzwalania przerzutników: wyzwalanie statyczne i wyzwalanie dynamiczne. Przerzutniki wyzwalane przez bramki impulsowe nazywamy przerzutni-kami dynamicznymi. Mogą być one wyzwalane jedynie impulsami” prostokątnymi doprowadzanymi do bramek impulsowych. Jest to spowodowane tym, że na skutek różniczkowania amplituda impulsów szpilkowych, pojawiających się na wyjściach bramek impulsowych, jest proporcjonalna do szybkości zmian napięcia na wejściach X bramek impulsowych. Rozmyte impulsy podane na wejścia bramek impulsowych, po zróżniczkowaniu, dają rozmyte impulsy wyjściowe o małej amplitudzie . Impulsy takie nie są w stanie wyzwolić przerzutnika, gdyż ich amplituda nie przekracza progu blokowania przerzutnika. Mając przerzutnik statyczny i bramkę impulsową możemy budować przerzutniki dynamiczne. Przerzutnik dynamiczny typu RS ma wadę podobną jak statyczny, polega ona na tym, że jednoczesne przyłożenie impulsów wyzwalających na oba wejścia R i 5 powoduje wystąpienie przypadkowego stanu końcowego wyjść Q i Q. Przypadkowość ta jest spowodowana przypadkowym doborem elementów — tranzystorów i rezystorów — wchodzących w skład przerzutnika i nie zależy od historii przerzutnika.

Wady tej nie ma dynamiczny przerzutnik typu JK, w którym wejścia bramkujące (są to wejścia B bramek impulsowych) są połączone z wyjściami przerzutnika.

Dowiedz się więcej na tej stronie internetowej.

Przerzutniki dynamiczne są mało odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Jest to spowodowane tym, że oprócz sygnałów wyzwalających w bramkach impulsowych są różniczkowane również zakłócenia pochodzące z przestrzeni otaczającej przerzutnik (przewody łączące elementy przerzutnika działają jak anteny).

Pewniejsze w działaniu są przerzutniki statyczne synchronizowane, których wyzwalanie odbywa się dynamicznie (za pomocą impulsów zegarowych) bez użycia kondensatora różniczkującego.

Najczęściej stosowanymi przerzutnikami synchronizowanymi są przerzutniki typu D oraz J-K wykorzystujące statyczny przerzutnik RS . W przerzutnikach synchronizowanych wejścia J, K oraz D są wejściami przygotowującymi, ponieważ same nie mogą spowodować zmiany stanu przerzutnika. Sygnały na tych wejściach wpływają na stan przerzutnika dopiero wówczas, kiedy na wejście synchronizujące C zostanie podany odpowiedni impuls prostokątny (zero lub jeden – zależnie od wykonania przerzutnika). Wejście C jest nazywane wejściem traktującym albo zegarowym (z ang. Clock znaczy zegar).