Bezpieczeństwo energetyczne jest to taki stan, w którym zapotrzebowanie odbiorców na paliwo oraz na energię zostaje w pełni zaspokojone. Jeśli chodzi o zakres działań, jakimi zajmuje się właśnie polityka energetyczna realizująca cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, to są one w dużej mierze uzależnione od samego sposobu dostawy surowców energetycznych, które są niezbędne do wytwarzania energii.

Z jednej strony surowce mogą być pochodzenia krajowe, co bez wątpienia w znaczący sposób przyczynia się do zwieszenia wskaźników bezpieczeństwa energetycznego. Nie ulega wątpliwościom, że korzystanie z własnych surowców jest o wiele bardziej komfortowe dla gospodarki całego kraju. Można wyeliminować szereg działań, które wiążą się z importowaniem surowców od zagranicznych dostawców- utrzymywanie poprawnych stosunków, poważne przedsięwzięcia związane ze zmianą infrastruktury, dywersyfikacja źródeł i tym podobne. Import surowców energetycznych powoduje również, iż bezpieczeństwo energetyczne danego kraju jest bardziej zagrożone, z racji tego, że dostawa może zostać z różnych przyczyn po prostu odcięta. Właśnie z tych powodów pozyskiwanie surowców z własnych źródeł jest bardziej komfortowe i bardziej korzystne. Zresztą nie bez przyczyny wskaźnik suwerenności energetycznej jest jednym z głównych wskaźników, na podstawie których oceniane jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne.

A jak sytuacja wygląda w naszym kraju? Otóż do połowy lat dziewięćdziesiątych Polska wykazywała wysoki wskaźnik suwerenności energetycznej, co czyniło nasz kraj w pewien sposób autonomicznym i niezależnym pod względem polityki energetycznej, a tym samym i bezpieczeństwo energetyczne było stosunkowo wysokie. Niestety od roku 1996 wskaźnik suwerenności energetycznej Polski zaczął wykazywać tendencję malejącą, co z pewnością nie jest korzystne dla naszego państwa z oczywistych przyczyn- czyni nas zależnymi od innych krajów, które dysponują surowcami energetycznymi i wykazują gotowość do ich sprzedaży. Co ważne, prognozuje się, iż w najbliższej przyszłości wskaźnik suwerenności energetycznej Polski będzie w dalszym stopniu malał, tak więc bezpieczeństwo energetyczne zostanie zachowane. Dlatego konieczne jest podjęcie długofalowych przedsięwzięć, dążących do przywrócenia Polsce suwerenności energetycznej. Zwłaszcza, że w naszym kraju nie brakuje złóż. A jednymi z ważniejszych są oczywiście pokłady węgla. Warto również zastanowić się nad alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii, w postaci chociażby elektrowni wiatrowych czy wodnych.