Depozyty bankowe to świetna forma oszczędzania połączona z inwestowaniem posiadanych środków pieniężnych na rachunku w banku. To znacznie bardziej opłacalny sposób oszczędzania niż m.in. typowe konta osobiste. Klient indywidualny albo przedsiębiorca albo firma wpłaca do banku określoną kwotę pieniędzy na oznaczony (np. lokaty terminowe) albo nieokreślony (np. konta oszczędnościowe) czas. Bank może dysponować wpłaconymi na konto pieniędzmi klienta, a jednocześnie pomnażając zdeponowaną kwotę o stosowne odsetki.

Na rynku odnajdziemy współcześnie różne depozyty bankowe. Przede wszystkim są to depozyty na żądanie czy depozyty terminowe. W sytuacji depozytów na żądanie pieniądze możemy wybrać z konta w każdej chwili bez obawy o utratę naliczonych odsetek, bowiem umowa z bankiem zawierana jest na czas nieokreślony. Przykładem takiego depozytu są np. rachunki płatne na żądanie i konta oszczędnościowe, które obecnie cieszą się znacznie większą popularnością. Rachunki bankowe płatne na żądanie są oprocentowane stosunkowo nisko, albo też nie przynoszą żadnego zysku. Konta oszczędnościowe natomiast objęte są nieco wyższym oprocentowaniem, uzależnionym w głównym stopniu od wielkości zaoszczędzonej sumy.

Do depozytów bankowych należą też lokaty terminowe. Lokaty terminowe także cieszą się ogromną popularnością. W dzisiejszych czasach na naszym rynku można znaleźć niemało typów lokat, które różnią się przede wszystkim czasem trwania. Wyróżniamy zatem w głównym stopniu lokaty krótko- i długoterminowe.

Jest to najprostsza i jedna z bardziej popularnych oraz bardzo bezpiecznych form pomnażania własnych oszczędności. Wpłacone środki znajdują się pod opieką wybranego banku przez wyznaczony umową okres czasu. Bank ma możliwość obrotu naszymi oszczędnościami, a w zamian za to wypłaca klientowi adekwatne odsetki. W tej sytuacji bardzo korzystne są rzecz jasna lokaty długoterminowe, bowiem im dłuższy okres deponowania środków, tym większy zysk. Po upływie wskazanego czasu można zamknąć lokatę bądź też może ona ulec przedłużeniu na następny okres, odsetki zaś zostaną poddane kapitalizacji, powiększając tym samym kwotę kolejnej lokaty. Takie sposoby oszczędzania okazują się obecnie niezwykle chętnie wybierane. Więcej na ten temat pod tym adresem.

Co można zaobserwować, przedstawione depozyty terminowe są ciekawym wyjściem dla ludzi preferujących bezpieczne metody oszczędzania. Oprócz tego, że lokowanie pieniędzy na lokacie w banku jest bezpieczne to też można liczyć na zyski z tytułu odsetek. Taka konstrukcja depozytów terminowych powoduje, iż jest to popularna opcja oszczędzania pieniędzy w Polsce. Zawsze warto mieć to na uwadze, głównie jeśli wybór ofert jest tak bogaty a odsetki dość atrakcyjne.