Sektor prywatny jest tym bardziej zainteresowany inwestycjami w danym kraju im lepsze warunki do prowadzenia inwestycji są w danym kraju stworzone. Bardzo ważna jest łatwość uzyskiwania różnorodnych pozwoleń, które są konieczne do posiadania dla prowadzenia biznesu dla kapitału zagranicznego. Nie bez znaczenia jest również wysokość podatków, zwłaszcza w globalnej gospodarce, gdzie można łatwo uciekać z kapitałem z krajów o wysokich kosztach. Wspieranie prywatnej przedsiębiorczości zarówno krajowej, jak i zagranicznej to również polityka rządu, który pozwala na korzystanie z różnego rodzaju ulg, które umożliwiają znacznie szybsze uzyskanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy strategicznych inwestycjach. Z tego powodu w takich krajach, jak Polska tworzone są różnego rodzaju strefy ekonomiczne w jakich wspiera się biznesmenów poprzez oferowanie różnorodnych ulg przy dużych inwestycjach. Dla każdego kraju szczególnie cenne są strategiczne inwestycje, które pozwalają na uzyskanie bardzo dużych środków, które trafiają do gospodarki.

Wszelkiego rodzaju strategiczne inwestycje z jednej strony realizowane są przez państwo, a z drugiej strony przez biznes. Firmy decydują się przede wszystkim na takie inwestycje, które są opłacalne z punktu widzenia biznesowego. Niezwykle ważna jest między innymi stopa zwrotu, czyli okres po jakim z danego przedsięwzięcia możliwe jest uzyskiwanie zysków. Jeśli państwo wspiera strategiczne inwestycje bardzo często decyduje się na pomoc przy uzyskaniu środków na duże inwestycje, choćby poprzez oferowanie gwarancji bankowych, które pozwalają na łatwiejsze uzyskanie pieniędzy w postaci kredytów pod inwestycje.

Z punktu widzenia państwa znacznie lepszym rozwiązaniem jest, gdy duże, strategiczne inwestycje prowadzone są przez biznes. W ten sposób inwestowane są środki jakie nie pochodzą z budżetu państwa, który jest jedynie formą redystrybuowania dochodu, ale pochodzą z pieniędzy prywatnych. Jeszcze lepszą sytuacją jest, gdy na duże inwestycje decydują się firmy zagraniczne. W ten sposób możliwe jest pozyskanie całkowicie dodatkowych pieniędzy, które wpływają w przyszłości na budowanie PKB danego kraju. Są to pieniądze jakie pozyskane są ze środków pochodzących z innych krajów. Sektor prywatny decyduje się na strategiczne inwestowanie w takich krajach, które mają korzystne położenie, niskie koszty związane z prowadzeniem działalności. Ważny jest również klimat jaki panuje w danym kraju w zakresie opłacalności inwestowania, który po części jest kreowany również przez władze państwowe.