Pieniądze lubią na siebie zarabiać, a jeśli leżą bezczynnie na koncie, to tracą na swojej wartości na skutek zmieniającej się inflacji. Warto więc inwestować oszczędności i zarabiać na oprocentowaniu. Należy jednak robić to z głową i starannie wybierać oferty najlepiej w oparciu o aktualny ranking lokat.

Depozyty terminowe charakteryzuje kilka czynników, które powinno brać się pod uwagę przy ocenie opłacalności danej oferty i są to: wysokość oprocentowania i jego rodzaj, kapitalizacja odsetek, orz długość trwania umowy. Nie należy także zapomnieć o kwestiach opłat dodatkowych i różnego rodzaju prowizjach, a także o karach za przedterminowe zerwanie umowy. Najbardziej atrakcyjne oprocentowanie lokat uzyskamy z reguły na produktach długoterminowych, a te wiążą się z koniecznością zamrożenia kapitału na okres nawet kilku lat. W tym czasie przecież może się zdarzyć nagła potrzeba wycofania się z umowy i uzyskanie dostępu do gotówki, co w przypadku ważnego zobowiązania prawie na pewno wiązać się będzie z jakimiś konsekwencjami. Z reguły karą jest utrata części, bądź całości odsetek, ale różne banki mogą w różny sposób ustalać swoje regulaminy, więc przed podpisaniem umowy należy dowiedzieć się ile może nas kosztować zakończenie porozumienia przed terminem jego zapadalności.

Procedury jakie stosują poszczególne banki w kwestii karania za niedotrzymanie warunków umowy są bardzo różne. Najczęściej kończy się tylko na utracie całości bądź części odsetek, jednak mogą się także zdarzyć kary finansowe w kwotach nie przekraczających wartości odsetek. Banki mogą również zastosować wobec klienta zrywającego umowę inne rodzaje kar np. obniżyć oprocentowanie lokaty do wartości jaką posiada standardowy rachunek bankowy i na jego podstawie wyliczyć i wypłacić odsetki. Dowiedz się więcej na temat zerwania lokaty.

Aby uchronić się przed konsekwencjami ewentualnego zerwania umowy, warto przemyśleć wybór depozytu terminowego i jeżeli istnieją obawy, że zdeponowane pieniądze mogą być nam nagle potrzebne, lepiej sięgnąć po produkty, które nie wymagają zamrażania kapitału. Można przecież założyć lokatę jednodniową automatycznie odnawialną, w której sami decydujemy o czasie jej kontynuowania, lub progresywną, której struktura gwarantuje zakończenie w dowolnym momencie z zachowaniem wcześniej wypracowanych odsetek. W ofertach tych nie należy jednak oczekiwać korzystnych oprocentowań, ponieważ produkty jednodniowe z reguły są bardzo nisko oprocentowane, natomiast zbyt wczesne wycofanie się z lokaty progresywnej może nie opłacić się ze względu na niskie odsetki naliczane w pierwszych miesiącach od rozpoczęcia lokowania.