Depozyty bankowe to najbezpieczniejsza metoda oszczędzania połączona z inwestowaniem zebranych środków finansowych na rachunku w banku. Jest to bardziej opłacalny sposób oszczędzania niż m.in. typowe konta osobiste. Klient indywidualny albo przedsiębiorca albo firma wpłaca do banku pewną kwotę pieniędzy na określony (np. lokaty terminowe) lub nieokreślony (np. konta oszczędnościowe) okres. Fundusze wpłacone na depozyt są dowolnie rozporządzane przez bank, aczkolwiek za to doliczane są odsetki od wpłaconej przez klienta kwoty.

Wybrać możemy spomiędzy różnych depozytów bankowych. Przede wszystkim są to depozyty na żądanie oraz depozyty terminowe. W przypadku depozytów na żądanie środki można wycofać z konta w każdej chwili nie tracąc przy tym doliczonych odsetek, gdyż umowa z bankiem zawierana jest na czas nieokreślony. Przykładem takiego depozytu są m.in. rachunki płatne na żądanie i konta oszczędnościowe, które aktualnie zyskują coraz większą popularność. Rachunki bankowe płatne na żądanie mają niskie oprocentowanie, bądź też nie przynoszą żadnego zysku. Konta oszczędnościowe natomiast objęte są o wiele większym oprocentowaniem, uzależnionym w głównym stopniu od wielkości zdeponowanej sumy.
Do depozytów bankowych należą też lokaty terminowe. Lokaty terminowe obecnie są znacznie chętniej wybierane przez klientów. Obecnie w każdym banku możemy odnaleźć niemało rodzajów lokat, które różnią się w głównym stopniu długością trwania. Wyróżniamy więc w głównej mierze lokaty krótko- i długoterminowe – o czym więcej na mojportfel.ownlog.com.

Sporo osób wybiera lokaty, gdyż przynoszą one pewny, a co nie mniej ważne bardzo bezpieczny zysk. Powierzamy nasze oszczędności pod opiekę banku na wskazany w umowie termin. Bank ma możliwość obrotu naszymi oszczędnościami, a w zamian za to wypłaca klientowi adekwatne odsetki. W tej sytuacji bardzo opłacalne są oczywiście lokaty długoterminowe, bowiem im dłuższy czas deponowania środków, tym większy zysk. Po upływie ustalonego terminu można zamknąć lokatę albo też może ona ulec przedłużeniu na następny okres, odsetki zaś zostaną poddane kapitalizacji, powiększając tym samym sumę kolejnej lokaty. Takie formy oszczędzania okazują się obecnie bardzo chętnie wybierane.

Podsumowując, przedstawione depozyty terminowe są dobrym sposobem dla ludzi wybierających bezpieczne metody gromadzenia oszczędności. Co ważniejsze, że deponowanie wolnych środków finansowych na lokacie w banku jest godne zaufania to dodatkowo można liczyć na zarobek z tytułu odsetek. Taka charakterystyka depozytów bankowych powoduje, iż jest to popularna forma inwestowania oszczędności w tym kraju. Zawsze należy mieć to na uwadze, szczególnie jeśli zestaw usług banków jest tak obszerny a oprocentowanie dość dobre.